a

TRANSPORTS PAZ CIRIA S.L. a través de la Gerència amb aquesta política vol plasmar el compromís que tenen amb els:

Amb aquesta política es recull el compromís formal de l’empresa amb el respecte als drets laborals i humans en el seu àmbit d’influència. Així mateix, pretén evitar que cap de les seves polítiques, procediments, activitats i operacions ocasionin abusos o violacions, directament o indirectament, afecti els drets laborals i humans de persones de TRANSPORTS PAZ CIRIA S.L. o de tercers que es relacionen amb aquesta.

DRETS LABORALS I HUMANS DEL NOSTRE PERSONAL

TRANSPORTS PAZ CIRIA S.L. declara el compromís inequívoc de respectar i complir els drets del nostre personal com ara:

Per això la Direcció, estableix, declara, adopta i assumeix els següents principis:

  1. Evitar pràctiques discriminatòries o que menyscaben la dignitat de les persones: les persones tenen dret a gaudir d’un entorn de treball digne, segur i saludable. Ens comprometem a vetllar per l’existència en el si de l’empresa d’un entorn laboral en què no tinguin cabuda actituds discriminatòries per raó de sexe, origen ètnic, credo, religió, edat, discapacitat, afinitat política, orientació sexual, nacionalitat, ciutadania , estat civil o estatus socioeconòmic. Així mateix, ens comprometem a oferir al nostre personal un ambient laboral lliure de qualsevol forma d’assetjament, intimidació o violència en qualsevol de les seves manifestacions.

  2. Llibertat d’associació i negociació col·lectiva: independentment de l’àmbit on desenvolupem les nostres operacions, es respecta el dret del nostre personal a la llibertat d’associació, sindical i la negociació col·lectiva i manifestarà públicament aquest compromís. Garantim el respecte a la llibertat d’associació ia la negociació col·lectiva. Es facilitarà que el nostre personal puguin reunir-se per discutir, en llibertat, qüestions rellevants a les seves condicions de treball o ocupació. Així mateix, defensarà i donarà suport al personal quan, en l’exercici de les seves obligacions professionals, poguessin ser detinguts de manera arbitrària o injusta.

  3. Protegir la salut de les persones: ens comprometem a oferir al nostre personal un entorn de treball segur i saludable adoptant normes en matèria de salut laboral i prevenció de riscos laborals.

  4. Ocupació digna: es remunera al nostre personal d’una manera digna, ajustada a les seves habilitats, responsabilitats i funcions i compliment amb la legislació aplicable i amb les condicions dels mercats on opera, el que els permet satisfer les seves necessitats bàsiques i les de les famílies . A si mateix, es garanteix el dret al descans complint amb la legislació laboral vigent en cada un dels entorns en els quals opera pel que fa a l’horari de treball i el dret a descansar. Es facilitarà, en la mesura del possible, pràctiques de treball flexibles, reconeixent la necessitat dels empleats a equilibrar la seva vida laboral amb altres interessos i responsabilitats. Es garantirà així mateix el dret de les persones a la privacitat de les seves dades personals.

DRETS LABORALS I HUMANS DE TERCERS QUE RELACIONEN AMB NOSALTRES

TRANSPORTS PAZ CIRIA S.L. declara el compromís inequívoc de respectar i complir els drets de tercers que es relacionen amb nosaltres. Evitem que cap dels nostres procediments, activitats o operacions tinguin una incidència en el respecte als drets laborals i humans de les persones de les empreses o de tercers que es relacionen amb aquesta.

TRANSPORTS PAZ CIRIA S.L. adquireix el compromís amb les persones vinculades als nostres proveïdors, contractistes i empreses col·laboradores per a això es:

  1. Fomentarà el compromis amb els drets humans al llarg de la cadena d’aprovisionament: proveïdors, contractistes i empreses col·laboradores, en els termes que estableix aquesta política.

  2. Promourà i incentivarà que els proveïdors, contractistes i empreses col·laboradores formalitzin el seu compromís amb els drets laborals i

  3. Animarà a difondre una Política laboral i de Drets Humans

  4. Col·laborarà amb els nostres proveïdors, contractistes i empreses col·laboradores, en aquells entorns i mercats on les circumstàncies així ho aconsellin, en les seves pràctiques de respecte als drets humans i en la formació en aquesta matèria.

  5. Finalitzarà les relacions comercials amb aquells proveïdors, contractistes i empreses col·laboradores que de forma fefaent infringeixin els drets humans i de manera especial els referits a l’discriminació racial o de sexe o d’orientació sexual.

Finalment la gerència declara que aplicant aquesta política és una forma de fer negocis que ens garanteix major compromís amb la societat al llarg del temps.

I per a això aplicarem mecanismes de vigilància acords a la nostra magnitud

Si continues utilitzant aquest lloc acceptes l'ús de galetes i haver llegit la política de privacitat i l'avís legal. més informació

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per tal de garantir la qualitat, seguretat i millora dels serveis oferts a través de la mateixa. En els casos en què l'usuari no manifesti expresamense si accepta o no la instal·lació de les cookies, però continuï utilitzant la nostra pàgina web, s'entén que ha donat el seu consentiment. Informem expressament de la possibilitat de bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador. Podeu obtenir més informació al respecte consultat la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT, i el nostre AVÍS LEGAL al peu d'aquesta pàgina.

Tancar